PAROLES

58 vues

Kumisama, sanjolama
Yo nzambe na biso, Yawé Nzambe

Sois loué, sois béni, le Dieu d’amour
Le Tout-Puissant, gloire à Toi

Hallowed be thy (your) name
Hallowed be thy (your) grace
You are worth to be praised
Jehovah our Lord

Seya lovandu, seya besuada
Pai da miya vida
Meu Segnor, meu salvacao

Nzambi a mpungu wasema zulu ye ntoto
Nzambi wa tulendo, Nzambi ya moyo

Wakwimbila nasha kenga
Wakwimbila mu dinda ne dilolo
Dibua dia muditumba Yepowa wanyi
Butumbi bwebe

Mungu wa Africa, Mungu wa Eropa
Mungu wa America, Mungu wa Aseania ni Azia

Mabolongo nionso engumbamela yo
Mingongo nionso etatola kombo na yo
Obongi na nkembo Yaweh Nzambe

Publié par

beni

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *