PAROLES

467 vues

Na kuti libanga elongwe, yesu azali na bomoi
Na kuti libanga elongwe, yesu azali na bomoi
Na kuti libanga elongwe, yesu azali na bomoi
Na kuti libanga elongwe , yesu azali na bomoi
Nazalaki na molongo ya bawumbu
Akomisi ngai heritier
Na kuti libanga elongwe, yesu azali na bomoi
Afungolaki lola atindelaki ngai lisungi
Na kuti libanga elongwe, yesu azali na bomoi
Afungolaki lolaa lelo akuti bitumba ango esili
Na kuti libanga elongwe, yesu azali na bomoi
Alongolaka soni, alongolaka soni nzambe oyo
Na kuti libanga elongwe, yesu azali na bomoi
Apesaka elonga, apesaka elonga nzambe oyo
Na kuti libanga elongwe, yesu azali na bomoi
Oyo ekangaki libota nangai
ekoma nango kaka temoignage
Na kuti libanga elongwe, yesu azali na bomoi
Na makasi ya bomoto esimba te
Na nguya na yesu atiki masumu yesu
Na kuti libanga elongwe, yesu azali na bomoi
Ba tsholaki ngai baza wapi, yesu nangai atikali fidele
Na kuti libanga elongwe, yesu azali na bomoi
nzambe nangai yesu oyo mosungi mokoyo naza naye
Na kuti libanga elongwe, yesu azali na bomoi
Cette promesse était trop belle pour y croire
Na kamwe ndenge akokisi yango
Na kuti libanga elongwe, yesu azali na bomoi
pona yo yesu aza nani ? pona ngai nzambe ya delivrance
Na kuti libanga elongwe, yesu azali na bomoiMaladie nayaki nango awa (elongwe, yesu azali na bomoi)
pasi ya motema nangai yo (elongwe, yesu azali na bomoi)
ata mikumba nayaki nango awa ( elongwe, yesu azali na bomoi)
Maladie nakotaki nango awa (elongwe, yesu azali na bomoi)
Ba soucis nayaki nango awa (elongwe, yesu azala na bomoi)
Koyina nazalaki nango awa (elongwe, yesu azali na bomoi)
Ata kanda nayaki nango awa (elongwe, yesu azali na bomoi)
Soni ya libota nangai yo (elongwe, yesu azali na bomoi)
Soni ya libota nangai yo (elongwe, yesu azali na bomoi)
Mawa nayaki nango awa (elongwe, yesu azali na bomoi)
Maladie nayaki nango awa (elongwe, yesu azali na bomoi)

Lèves les mains et chante avec moi
Loba :
Afungola ata Lola lelo, apusana pembeni nangai ooh
Afungola ata lola lelo, apusana pembeni nangai ooh
Chante avec moi:
Afungola ata lola lelo, apusana pembeni ya libota nangai
Afungola ata lola lelo, apusana pembeni nangai ooh
Belela ye:
Afungola ata lola lelo, apusana pembeni ya ba beli yaya
Afungola ata loa lelo, apusana pembeni nangai oohPasi nayaki nango (elongwe)
Minyoko nayaji nango (elongwe)
Soni ya libota nangai (elongwe)
Mawa nayaki nango (elongwe)
Loboko na litama nangai (elongwe)
Soni nayaki nango (elongwe)

Jésus christ est vivant.

Publié par

elie

SHARE

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *